AFRIKAANS     ENGLISH

Omtrent Rooderandt Hillside Lodge

Rooderandt se ou herehuis, waar gaste ontbyt eet en op die terras kan sit en kuier, is waarlik ´n plek waar tyd stilstaan.

Dit is moeilik om agter te kom of hierdie gewaarwording toe te skryf is aan die massiewe populierstomp-dakstutte met hul rietplafon, die vuurherd wat ´n hele muur beslaan, die behandelde kleivloer of die antieke meubels.

Dalk is dit die ou slaweklok buite, of die kiaat-onderdeur wat uit Simon van der Stel se jaghuis (uit die 1600´s) kom. Dalk is dit ´n kombinasie van al hierdie dinge. Maar een ding is seker: Gejaagd kan jy hier nie wees nie. En as jy stil sit en die aardse atmosfeer lank genoeg indrink, sal jy agterkom hoekom Rooderandt die plek is waar jou siel huis toe kom.

Omtrent Ons | Akkommodasie | Etes | Ligging | Erfenis| Kontak Ons


Copyright © 2019  ::  Rooderandt  •  Site by:  WebWorX